Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego - Strona 3 z 37 - Oficjalna strona Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego

Kulisy tegorocznych negocjacji płacowych

Korzystne dla tysięcy pracowników KGHM regulacje płacowe zostały zablokowane przez liderów dwóch organizacji związkowych.  Odbyło się to nie tylko wbrew woli pozostałych organizacji związkowych a także wbrew woli Pracodawcy, który zamierzał przyjąć i wdrożyć te regulacje niezwłocznie. Proponował nawet wpisanie niektórych z nich do ZUZP dla Prac. KGHM. Rozwiązania te co ciekawe, w żaden sposób…

Komunikat ZZPPM z negocjacji płacowych

W dniu 25 stycznia 2021roku rozpoczęły się doroczne negocjacje nowych wysokości składników wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych określonych w ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedz S.A. Działając w imieniu ZZPPM jako strony ZUZP potwierdziliśmy konieczność realizacji zestawu naszych postulatów przesłanych wcześniej do Zarządu KGHM Polska Miedz S.A., w tym m.in.: - wzrostu z dniem 01-01-2021 stawek…

Barbórka 2020

W dniach 16 i 17 grudnia wyróżniający się członkowie związku otrzymali resortowe i branżowe medale i odznaczenia. W siedzibie Centrali naszego związku wyróżnienia wręczał Przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny w asyście przewodniczących zakładowych struktur ZZPPM. Z uwagi na obostrzenia sanitarne tegoroczna uroczystość mała skromny , choć dostojny charakter. Ceremonia zorganizowana została w 29 rocznicę wpisania naszej…