Newsy

  • Statut

    Statut

    STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO Tekst jednolity opracowany  na podstawie uchwały nr 4/2008 Zebrania Delegatów Związku z dnia 30.06.2008r.i Postanowienia o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 10.09.2009r     oraz uchwały nr 1/2016 Zebrania Delegatów Związku z dnia 26-02-2016r.     ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego zwany…


  • Władze

    Władze

    Ryszard Zbrzyzny Data urodzenia: 04.05.1955 Wykształcenie: - magister inżynier górnik- Politechnika Wrocławska, specjalizacja: podziemna eksploatacja złóż - magister ekonomii- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (program MBA), kierunek: zarządzanie i marketing, specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem. - Zaliczony państwowy egzamin dla członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego Zatrudnienie: Pracownik Zakładu Górniczego Lubin od marca 2016 roku – urlop bezpłatny…