Ostatnio dodane

  • Władze

    Władze

    Ryszard Zbrzyzny Data urodzenia: 04.05.1955 Wykształcenie: - magister inżynier górnik- Politechnika Wrocławska, specjalizacja: podziemna eksploatacja złóż - magister ekonomii- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (program MBA), kierunek: zarządzanie i marketing, specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem. - Zaliczony państwowy egzamin dla członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego Zatrudnienie: Pracownik Zakładu Górniczego Lubin od marca 2016 roku – urlop bezpłatny…


  • Kontakt

    Kontakt

    Centrala ZZPPM ul. Marii Skłodowskiej-Curie 66 59-301 Lubin tel./fax (76) 846 10 30 email: centrala.zzppm@gmail.com


Accessibility