Ostatnio dodane

 • Wiktor Błądek odszedł na swoją ostatnią szychtę

  Wiktor Błądek odszedł na swoją ostatnią szychtę

  Był prezesem KGHM Polska Miedź S.A. w latachw latach 2004-2005. Przez trzy kadencje piastował też funkcje członka rady nadzorczej spółki. W 2005 roku pracownicy spółki w wyniku głosowania zdecydowali o powierzeniu mu funkcji przedstawiciela załogi w zarządzie KGHM.  Był pierwszym i jak do tej pory ostatnim reprezentantem ludzi Polskiej Miedzi w składzie zarządu Wiktor Błądek,…
 • Wypłata zaliczki nagrody z zysku 30.08.2019 – komunikat

  Wypłata zaliczki nagrody z zysku 30.08.2019 – komunikat

  Zwołane w trybie nadzwyczajnym spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedz S.A. zakończyło się podpisaniem porozumienia na mocy którego pracownicy oddziałów KGHM uzyskają wyższą, 6% zaliczkową nagrodę za wypracowany zysk . Nagroda ta wypłacona zostanie w dniu 30 sierpnia b.r.. Dodatkowo na wniosek ZZPPM w porozumieniu tym umieszczony został zapis o podjęciu w trzeciej…


 • Spotkanie z Zarządem KGHM

  Spotkanie z Zarządem KGHM

  20.08.2019 Prezydium ZZPPM oraz Przewodniczący Zakładowych Zarządów ZZPPM spotkali się z członkami Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz dyrektorami Centrali KGHM. Przedmiotem dyskusji były zgłaszane przez ZZPPM wnioski i postulaty dotyczące spraw pracowniczych oraz strategii rozwoju całej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. m.in.:-żądanie natychmiastowego rozwiązania problemu stale malejących wypłat z tytułu nagrody rocznej. -…

 • Czekamy na rzeczowe rozmowy

  Czekamy na rzeczowe rozmowy

  30 lipca w siedzibie zarządu KGHM odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP. Przez ponad trzy godziny wałkowana była lista oczekiwań pracowniczych dawno już zgłoszonych przez związki zawodowe. W żadnym stopniu nie przybliżyło to nas do wypracowania porozumienia. Również nie napawa optymizmem deklaracja pracodawcy, iż temat nagrody będzie mógł być przedmiotem rozmów z zarządem dopiero po…


 • Rodzinne świętowanie w Kunicach

  Rodzinne świętowanie w Kunicach

  W dniu 20 lipca b.r. w Kunicach odbył się kolejny Festyn Rodzinny ZZPPM organizowany z okazji obchodów Dnia Związkowca – święta ZZPPM upamiętniającego zwycięski 32 dniowy strajk w obronie polskości Polskiej Miedzi. Strajk ten miał miejsce w dniach 20 lipca do 20 sierpnia 1992 roku, udział w nim wzięło ponad 30 tysięcy pracowników KGHM Polska…


Accessibility