Stop dyskryminacji

Pracownicy  spółek Grupy Kapitałowej KGHM nie są załogami „ gorszego sortu” i oczekują warunków  pracy i płacy na podobnym poziomie do obowiązujących w zakładach głównego ciągu technologicznego.  Jeśli te postulaty nie zostaną spełnione będą ogłaszane spory zbiorowe.  

Nasze postulaty na spotkanie stron ZUZP

Zbliża się styczniowy termin spotkania stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedz S.A. Na spotkanie to zgłaszamy po raz kolejny większość dotychczasowych niezrealizowanych postulatów, a także propozycje dotyczące wzrostu wynagrodzeń na 2022 rok Postulujemy zatem o: 1) dokonanie, od dłuższego już czasu oczekiwanej a teraz jeszcze bardziej uzasadnionej zmiany w zal. nr 11 do ZUZP,…

Dziś są nasze urodziny

30 lat temu został zarejestrowany nasz związek. Z tej okazji został wyprodukowany okolicznościowy film. Zapraszamy do obejrzenia. https://youtu.be/a5o7hKqWfOY