60 ROCZNICA POLSKIEJ MIEDZI

W tym roku Polska Miedź obchodzi ważny jubileusz 60-lecia powołania do życia Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi. To wydarzenie stanowiło podwaliny do stworzenia firmy, którą znamy dziś. KGHM jednak nie był od początku spółką. Dopiero w 1991 roku KGHM przekształcił się z przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa – KGHM Polska Miedź S.A. Dzisiaj firma łączy…

Trudne czasy wymagają dostosowania się do nowych wymogów

Zmiany w Statucie ZZPPM 24 lutego odbyło się XXIX Posiedzenie Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów ZZPPM zwołanego na podstawie Uchwały nr 1 Rady ZZPPM z 4 lutego br. Przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny otwierając zebranie podkreślił, iż głównym celem jest przeprowadzenie głosowania w sprawie dokonania takich zmian w Statucie ZZPPM, które w tak wyjątkowych sytuacjach jak na przykład…

ZZPPM na międzynarodowej arenie

Zakończyło się dwudniowe seminarium „Razem dla sprawnej reprezentacji interesów pracowników z branży wydobywczej” Jest to projekt UE, którego gospodarzem jest ZZPPM. Seminarium odbyło się w trybie wideokonferencji, w której wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych z Serbii, Macedonii, Hiszpanii, Bułgarii, Litwy i Rumunii.  Wiodącymi tematami prezentacji i wystąpień były problemy na rynku pracy wynikające z procesów…

Kulisy tegorocznych negocjacji płacowych

Korzystne dla tysięcy pracowników KGHM regulacje płacowe zostały zablokowane przez liderów dwóch organizacji związkowych.  Odbyło się to nie tylko wbrew woli pozostałych organizacji związkowych a także wbrew woli Pracodawcy, który zamierzał przyjąć i wdrożyć te regulacje niezwłocznie. Proponował nawet wpisanie niektórych z nich do ZUZP dla Prac. KGHM. Rozwiązania te co ciekawe, w żaden sposób…

Komunikat ZZPPM z negocjacji płacowych

W dniu 25 stycznia 2021roku rozpoczęły się doroczne negocjacje nowych wysokości składników wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych określonych w ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedz S.A. Działając w imieniu ZZPPM jako strony ZUZP potwierdziliśmy konieczność realizacji zestawu naszych postulatów przesłanych wcześniej do Zarządu KGHM Polska Miedz S.A., w tym m.in.: - wzrostu z dniem 01-01-2021 stawek…