HASŁA WYBORCZE RYSZARDA ZBRZYZNEGO – BLISKO LUDZI I ICH PROBLEMÓW

Z takimi hasłami wyborczymi utożsamia się kandydat na posła – Ryszard Zbrzyzny NUMER 4 NA LIŚCIE LEWICY

  • Łączyć ludzi ponad ich podziałami – w cywilizowanym świecie nie ma miejsca na nietolerancję i dzielenie Polaków na lepszy i gorszy gatunek, w zależności od ich poglądów politycznych czy wyznaniowych;
  • Wzmocnić realną gospodarkę – kreatywna księgowość nie może być parawanem dla rosnącego zadłużenia kraju i degeneracji jego potencjału ekonomicznego;
  • Stawiać na sprawiedliwe społecznie rozwiązania – dochody większości z nas powinny być oparte na godnych wynagrodzeniach za pracę, a nie na państwowych zasiłkach i zapomogach. Te świadczenia przysługiwać powinny tylko najsłabszym grupom społecznym;
  • Stanowić prawo, które stoi po stronie pracowników – to oni przecież tworzą nasz dochód narodowy;
  • Nie rzucać kłód pod nogi uczciwym pracodawcom – dobre miejsca pracy w dużej mierze zależą od ich przedsiębiorczości;
  • Przywrócić opiece zdrowotnej jej publiczny charakter – zdrowie ludzi nie może być towarem ani kartą przetargową w politycznych rozgrywkach.

Ryszard Zbrzyzny

Z Polską Miedzią związany od ponad 40 lat. Współzałożyciel ZZPPM. Jeden z głównych organizatorów strajku w obronie polskości Polskiej Miedzi, podczas którego stał na czele Międzyzakładowego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego. Był reprezentantem załogi w radzie nadzorczej KGHM drugiej kadencji. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył studia MBA (Master of Business Administration), uzyskując tytuł magistra ekonomii z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Studiował również na Politechnice Wrocławskiej (Wydział Górniczy, Podziemna eksploatacja złóż), gdzie uzyskał tytuł magister inżynier. Przez sześć kadencji Sejmu RP pełnił mandat posła ziemi dolnośląskiej. Reprezentował tam również ruch związkowy. Pracował m.in. w komisjach Skarbu Państwa oraz Finansów Publicznych. Autor licznych interpelacji poselskich i inicjatyw parlamentarnych dotyczących praw pracowniczych. Wielokrotnie też podczas debat zabierał głos w sprawach dotyczących Polskiej Miedzi i Zagłębia Miedziowego. Swoją walkę o zniesienie podatku od kopalin doprowadził aż do Trybunału Konstytucyjnego.