Z życia ZZPPM

 • Komunikat w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej

  Komunikat w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej

  Obradująca 17 kwietnia br. Rada ZZPPM podjęła uchwały w sprawie rekomendowania kandydatów ZZPPM w wyborach do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S. A. X kadencji. Rekomendację otrzymali: Leszek Hajdacki, Krzysztof Łuka i Ryszard Zbrzyzny. Wszystkich tych, którzy chcą wesprzeć naszych kandydatów prosimy o podpisanie list zgłoszeniowych. Listy również można wydrukować podpisać i złożyć w swoim…


 • Czas w KGHM zapalić czerwone światła alarmowe

  Czas w KGHM zapalić czerwone światła alarmowe

  Przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny, komentując projekt rozporządzenia ministra środowiska i ministra energii, zwraca uwagę na złą politykę rozwojową i inwestycyjną Polskiej Miedzi. Jego zdaniem istotą problemu nie są ministerialne rozporządzenia, ale fatalne zarządzanie spółką i organizacją pracy kopalń i wokół tych tematów powinna się potoczyć poważna debata. - Nie wiemy, jakie będzie ostateczne brzmienie rozporządzenia…


 • Traktujmy się poważnie

  Traktujmy się poważnie

  Co prawda pod czujnym nadzorem ruchomych kamer i mikrofonów, ale rzekomo w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku, 27 lutego w siedzibie władz KGHM odbyło się spotkanie z liderami ZZPPM.    Głównym tematem miała być ocena realizacji postanowień zawartych w porozumieniu podpisanym przez zarząd spółki i kierownictwo naszego związku w sierpniu ubiegłego roku. Przypominamy, iż dokument…


 • Zwycięska załoga INOVY

  Zwycięska załoga INOVY

  Podwyżki wynagrodzeń o 300 złotych dla wszystkich pracowników lampowni, uruchomienie Pracowniczego Programu Emerytalnego z 3,5-proc. odpisem, dodatkowe przeszeregowania dla tych, których przez dwa lata pomijano – spór zbiorowy ZZPPM w INOVIE zakończył się wspaniałym sukcesem.    Było to możliwe dzięki zdeterminowanej postawie pracowników skłonnych walczyć o godne warunki płacy przy jednoczesnym silnym wsparciu ze strony…


 • Antydialog w KGHM Metraco – czyli rozmowy o wzroście wynagrodzeń

  Antydialog w KGHM Metraco – czyli rozmowy o wzroście wynagrodzeń

  8 marca na prośbę związków zawodowych działających w KGHM Metraco odbyło się spotkanie z zarządem spółki w sprawie postulowanego przez załogę wzrostu wynagrodzeń oraz wprowadzenia w firmie Pracowniczego Programu Emerytalnego. Jego przebieg powinien posłużyć jako przykład, jak nie należy prowadzić dialogu pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.    Już w pierwszych minutach okazało się, że władze…


 • KOMUNIKAT w sprawie tzw.temperatury zastępczej

  KOMUNIKAT w sprawie tzw.temperatury zastępczej

  Nasz kategoryczny sprzeciw dla wprowadzenia odmiennego niż w górnictwie węglowym sposobu mierzenia temperatur w wyrobiskach górniczych spowodował, że w dniu 7 marca br. w Katowicach z inicjatywy Ministra Energii odbyło się spotkanie uzgodnieniowe w tej sprawie. ZZPPM reprezentowany był przez Kol. Piotra Lewandowskiego – Przewodniczącego ZZPPM w ZG „Polkowice-Sieroszowice”.          Ku naszemu zdziwieniu uczestniczący w…


 • Udana inauguracja Spartakiady Sportowej ZZPPM

  Udana inauguracja Spartakiady Sportowej ZZPPM

  3 marca 2018 r. rozegrane zostały pierwsze zawody IV Spartakiady ZZPPM, a zainaugurowała je rywalizacja w kręgle. W turnieju uczestniczyło 14 czteroosobowych drużyn reprezentujących struktury ZZPPM w oddziałach i spółkach Grupy Kapitałowej KGHM. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie, a poprzedzone często były eliminacjami zakładowymi. Uczestnicy tych zawodów zdobyli pierwsze punkty do klasyfikacji IV Spartakiady…


 • Minister Środowiska zapomina o górnictwie miedziowym

  Minister Środowiska zapomina o górnictwie miedziowym

  W styczniu ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. Nowe regulacje w sposób zasadniczy pogarszają bezpieczeństwo i warunki pracy. Jednocześnie nasza pięciotysięczna organizacja związkowa została pominięta w rozdzielniku pisma, które zawierało załącznik w postaci przedmiotowego pisma. W tej sprawie zostało wystosowane pismo do Mnistra Środowiska, które prezentujemy…


Accessibility