Kategoria: Z życia ZZPPM

Minowa Ksante. Wygrany spór zbiorowy.

Walka trwała ponad dwa miesiące , najważniejsze jednak , że zakończyła się naszym zwycięstwem. 8 lipca ZZPPM Minova Ksante doprowadził do podpisania przez pracodawcę porozumienia kończącego w spółce spór zbiorowy. Na mocy tego dokumentu wszyscy pracownicy otrzymają wypłatę kompensującą inflację w wysokości 8000 złotych brutto . Kwota ta zostanie przekazana na konta pracownicze w dwóch…

Rocznica odkrycia pokładów rudy miedzi

Rocznica odkrycia przez Jana Wżykowskiego pokładów rudy miedzi 23 marca 1957 r. w otworze Sieroszowice IG 1 nawiercono warstwę skał o miąższości 1,96 m o średniej zawartości miedzi 1,5%. Już w 1959 r. została opracowana pierwsza dokumentacja geologiczna złoża Lubin-Sieroszowice, w której na powierzchni 175 km2 udokumentowano 19,3 mln ton miedzi. Dało to początek szybkiemu…

Stop dyskryminacji

Pracownicy  spółek Grupy Kapitałowej KGHM nie są załogami „ gorszego sortu” i oczekują warunków  pracy i płacy na podobnym poziomie do obowiązujących w zakładach głównego ciągu technologicznego.  Jeśli te postulaty nie zostaną spełnione będą ogłaszane spory zbiorowe.