Z życia ZZPPM

 • Spotkanie stron ZUZP – Zarząd nie wypełnia przyjętego porozumienia i próbuje grać rolę Wielkiego Brata

  Spotkanie stron ZUZP – Zarząd nie wypełnia przyjętego porozumienia i próbuje grać rolę Wielkiego Brata

  Opóźnienia przeszeregowań, wciąż nierozwiązana sprawa interpretacji zapisanego w ZUZP prawa do dodatków specjalnych dla pracowników zatrudnionych w podobnej do czterobrygadowej organizacji pracy oraz bezprawne zarządzenie prezesa zarządu KGHM nakładające na załogę obowiązek informowania przełożonych o miejscu pobytu na planowanym urlopie wypoczynkowym. To podstawowe tematy, jakim było poświęcone rutynowe, wynikające z przepisów ZUZP dla pracowników KGHM… • Warto rozmawiać i rozumieć drugą stronę

  Warto rozmawiać i rozumieć drugą stronę

  „Poprawa dialogu społecznego i współpracy w Polsce” – to nazwa nowego programu finansowanego z Funduszy Norweskich. Nasz związek jest jego gospodarzem i głównym beneficjentem. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest promocja najlepszych praktyk budujących prawidłową współpracę między pracodawcami, pracownikami oraz stroną rządową w zakresie promowania uczciwych i godnych warunków zatrudnienia, rozwoju rynku pracy oraz integracji społecznej.…


 • W Zakładzie Hydrotechnicznym jest o czym rozmawiać

  W Zakładzie Hydrotechnicznym jest o czym rozmawiać

  Dojazdy pracownicze, dodatki dla brygadzistów i wyrównanie premii sztygarom zmianowym – to między innymi tematy, o jakich zarząd ZZPPM ZH chce rozmawiać z liderami zakładowej organizacji NSZZ Solidarność. Zdaniem p.o. przewodniczącego ZZPPM ZH Waldemara Dziarmagi konieczne jest wypracowanie jednolitego związkowego stanowiska w tych ważnych sprawach. Pomoże to sformułować postulaty, tak by wyrażały oczekiwanie całej załogi…


 • Pismo do Zarządu KGHM w sprawie okresowego spotkania ZUZP

  Pismo do Zarządu KGHM w sprawie okresowego spotkania ZUZP

  Obowiązkiem stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A wynikającym z przepisów § 81 tego Układu jest dokonywanie okresowych ocen funkcjonowania Układu jak też omawianie ważnych dla stron spraw z zakresu współpracy pracodawców i związków zawodowych. W czerwcu przypada termin dokonywania tych czynności wraz z obowiązkiem nałożonym na pracodawcę przekazania zestawu informacji wpisanych w §81… • Rok temu pożegnaliśmy Jana Guza

  Rok temu pożegnaliśmy Jana Guza

  Przewodniczącego Ogólnopolskiego  Porozumienia Związków Zawodowych,  współtwórcę i wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego,  związkowca z krwi i kości. 24 maja 2019 roku straciliśmy szefa i przyjaciela.  Odszedł cicho, niespodziewanie, za wcześnie. Łamał wszystkie, głównie krzywdzące, stereotypy o działaczach związkowych. Dbał o swój wygląd, uwielbiał mleko i owoce – co roku przywoził nam najprawdziwsze kosztele ze swojego ogrodu.… • Rozmowa z psychologiem Natalią Bartosz, przewodniczącą ZZPPM Cuprum

  Rozmowa z psychologiem Natalią Bartosz, przewodniczącą ZZPPM Cuprum

  Jesteśmy w przededniu 8 Marca, czyli w czasie, w którym kobietom wręcza się kwiaty, składa życzenia i wyrazy uznania. Wiele się też mówi o ich roli w życiu rodzinnym i społecznym. Może, więc na początek dla odmiany powiedzmy kilka słów o problemach kobiet na rynku pracy. Są bardzo zróżnicowane i jest ich wiele. Ma na…


 • Ruszyła spartakiada. Na początek zwycięstwo ZANAM-u

  Ruszyła spartakiada. Na początek zwycięstwo ZANAM-u

  W sobotę 29.02.2020 w obiekcie BCL w Lubinie odbyły się zawody bowlingowe w ramach VI Spartakiady Sportowej ZZPPM. W zawodach zwyciężyła ekipa ZZPPM z ZANAM-u, która pozostawiła w pokonanym polu pozostałe 14 drużyn./ Wyniki zawodów: Klasyfikacja drużynowa Miejsce Drużyna ZZPPM Zdobyte punkty Punkty do klasyfikacji generalnej 1 KGHM Zanam 1234 16 2 ZG Rudna 1228…


Accessibility