Articles Posted in the " POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. " Category

  • Poważne ostrzeżenie ze strony ZZPPM Pol-Miedź Trans.

    Poważne ostrzeżenie ze strony ZZPPM Pol-Miedź Trans.

    Żądania płacowe , wezwanie do zrealizowania uzgodnień w sprawie zmian ZUZP i wynegocjowanych już podwyżek oraz ostrzeżenie przed wejściem związku w procedurę sporu zbiorowego w przypadku braku oczekiwanych przez załogę decyzji ze strony zarządu spółki .- To podstawowe punkty pisma skierowanego przez ZZPPM PMT do prezesa Wojciecha Kurzyjamskiego. Miejmy nadzieję, że dokument ten podziała otrzeźwiająco…