Oddział Zakład Hydrotechniczny

  • Pracownicy Zakładu Hydrotechnicznego mają coraz więcej wątpliwości- Dokąd to prowadzi?

    Pracownicy Zakładu Hydrotechnicznego mają coraz więcej wątpliwości- Dokąd to prowadzi?

    Odpowiedź na pismo została udzielona w ustawowym terminie, ale jej treść trudno uznać za zadowalającą. – Tak w jednym zdaniu można opisać wymianę korespondencji pomiędzy naszą organizacją działającą w Zakładzie Hydrotechnicznym i dyrektorem oddziału Przemysławem Nowakiem. Na początku stycznia, szykując się do rozpoczęcia negocjacji płacowych, związek wystąpił do dyrekcji Zakładu Hydrotechnicznego z pytaniem między innymi…


  • Chcemy rozmawiać w oparciu o konkretne informacje

    Chcemy rozmawiać w oparciu o konkretne informacje

    Od wielu miesięcy nasza organizacja działająca w Zakładzie Hydrotechnicznym zwraca uwagę pracodawcy na   narastające problemy płacowo- zatrudnieniowe. Niestety przez cały 2018 rok władze zakładu wydawały się ich nie dostrzegać lub też nie przywiązywały do nich należytej uwagi. Zdaniem naszych kolegów z ZZPPM ZH takie podejście świadczy o niskim poziomie dialogu społecznego i może stanowić zaczątek…


Accessibility