Stop dyskryminacji

Pracownicy  spółek Grupy Kapitałowej KGHM nie są załogami „ gorszego sortu” i oczekują warunków  pracy i płacy na podobnym poziomie do obowiązujących w zakładach głównego ciągu technologicznego.  Jeśli te postulaty nie zostaną spełnione będą ogłaszane spory zbiorowe.