Pismo do Zarządu w sprawie spotkania stron ZUZP

Co roku w czerwcu odbywało się spotkanie stron ZUZP. Nie znamy jeszcze terminu spotkania. Liczymy, że wkrótce otrzymamy na nie zaproszenie. W piśmie do Zarządu przedstawiamy nasze postulaty na to spotkanie.