List otwarty ZZPPM do członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z wyboru załogi Józefa Czyczerskiego, Przemysława Darowskiego i Bogusława Szarka.

List otwarty ZZPPM do członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z wyboru załogi
Józefa Czyczerskiego, Przemysława Darowskiego i Bogusława Szarka.