Miesięczne Archiwum: marzec 2021

Miękiszony i bezobjawowi reprezentanci

Rozmowa z wiceprzewodniczącym ZZPPM, liderem naszego związku w Hucie Głogów, Krzysztofem Łuką Emocje po tegorocznych negocjacjach płacowych już trochę opadły, więc może to jest dobry czas, by na spokojnie ocenić ich przebieg. Krzysztof Łuka Uważam, że podpisane porozumienie jest dość dobre, choć muszę stwierdzić, że mogłoby być jeszcze bardziej korzystne. W negocjacjach tego typu uczestniczę…

Co dalej z Hutą Miedzi Legnica?

Stan zawieszenia i niepewności, co do dalszych perspektyw firmy nigdy nie sprzyja dobrej pracy. Szerzące się plotki i pogłoski też swoje dokładają. Niestety z taką sytuacją mamy do czynienia w Hucie Miedzi Legnica i dlatego ZZPPM wystąpił do Zarządu KGHM z pytaniem o przyszłość huty.

Komentarz Przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego w sprawie ew. zmian w przepisach emerytalnych dla górników i ich rodzin od 1 kwietnia 2021 roku

BIP Kancelarii Rady Ministrów informuje, że Rada Ministrów przyjęła „projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw" (nr projektu UD 175). Projekt ten podlega konsultacjom społecznym oraz konsultacjom na poziomie resortowym, co już ma miejsce. Założono także, że etap ten zakończy się z końcem I kw. b.r. przyjęciem przez RM…

Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Wśród postulatów zgłoszonych na początku roku przez ZZPPM do Zarządu KGHM zalazły się dwa punkty dotyczące pracowników zatrudnionych w całej Grupie Kapitałowej Polskiej Miedzi. Dotyczą one ujednolicenia w wysokości odpisu na PPE na poziomie 7 proc. oraz podjęcia prac zmierzających do opracowania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników spółek GK KGHM. W opinii wielu liderów…

Związkowiec 2/2021

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W najnowszym numerze o jubileuszu KGHM, wywiad z z wiceprzewodniczącą OPZZ, przewodniczącą ZZPPM MCZ Barbarą Popielarz oraz inne ciekawe artykuły

Oprócz kwiatów i czekoladek chcemy również równouprawnienia i szacunku – rozmowa z wiceprzewodniczącą OPZZ, przewodniczącą ZZPPM MCZ Barbarą Popielarz

Zbliża się 8 Marca i w związku z tym już tradycyjnie rozpoczyna się cykl życzeń oraz okolicznościowych wystąpień wygłaszanych przez polityków i pracodawców, w których podkreślana jest rola kobiet w społeczeństwie. Mówią, iż Polki są dzielne i potrafią łączyć pracę zawodową z obowiązkami rodzicielskimi i rodzinnymi. To oczywiście miłe i prawdziwe stwierdzenia. Faktycznie, jesteśmy dzielne…

60 ROCZNICA POLSKIEJ MIEDZI

W tym roku Polska Miedź obchodzi ważny jubileusz 60-lecia powołania do życia Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi. To wydarzenie stanowiło podwaliny do stworzenia firmy, którą znamy dziś. KGHM jednak nie był od początku spółką. Dopiero w 1991 roku KGHM przekształcił się z przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa – KGHM Polska Miedź S.A. Dzisiaj firma łączy…