Dzienne archiwum: 8 września, 2020

Wieści z Huty Cedynia

Natychmiastowe odblokowanie przeszeregowań, dodatkowy dzień urlopu dla ludzi pracujących w szkodliwych warunkach oraz wypłata świadczenia z funduszu socjalnego na  wypoczynek rodzinny organizowany we własnym zakresie – to najważniejsze oczekiwania pracowników Huty Miedzi Cedynia zgłaszanych za pośrednictwem naszego związku do dyrekcji zakładu. – W lutym na poziomie zarządu KGHM oraz central związkowych zostało podpisane porozumienie, na…

Dobre informacje z KGHM Zanam

W KGHM Zanam na mocy podpisanego przez związki zawodowe i zarząd spółki protokołu dodatkowego do ZUZP wprowadzono wyższe dodatki za pracę pod ziemią. Od 1 lipca, niezależnie od wynagrodzenia zasadniczego, za każdy dzień przepracowany pod ziemią (minimum 4 godziny) naliczany będzie dodatek w wysokości 40 zł. – Cieszę się bardzo, iż doszło do porozumienia, w…