Dzienne archiwum: 7 lipca, 2020

Spotkanie stron ZUZP – Zarząd nie wypełnia przyjętego porozumienia i próbuje grać rolę Wielkiego Brata

Opóźnienia przeszeregowań, wciąż nierozwiązana sprawa interpretacji zapisanego w ZUZP prawa do dodatków specjalnych dla pracowników zatrudnionych w podobnej do czterobrygadowej organizacji pracy oraz bezprawne zarządzenie prezesa zarządu KGHM nakładające na załogę obowiązek informowania przełożonych o miejscu pobytu na planowanym urlopie wypoczynkowym. To podstawowe tematy, jakim było poświęcone rutynowe, wynikające z przepisów ZUZP dla pracowników KGHM…