Miesięczne Archiwum: lipiec 2020

Kontrola PIP w sprawie zarządzenia PZ/21/2020

Jak informuje przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny, wczoraj o godz. 12.00 Państwowa Inspekcja Praca w wyniku skargi ZZPPM wszczęła w KGHM Polska Miedź S.A. kontrolę, w sprawie zarządzenia PZ/21/2020 dotyczącego raportowania miejsca pobytu pracownika podczas urlopu. Liczymy na całkowite zniesienie tego zarządzenia.

Spotkanie stron ZUZP – Zarząd nie wypełnia przyjętego porozumienia i próbuje grać rolę Wielkiego Brata

Opóźnienia przeszeregowań, wciąż nierozwiązana sprawa interpretacji zapisanego w ZUZP prawa do dodatków specjalnych dla pracowników zatrudnionych w podobnej do czterobrygadowej organizacji pracy oraz bezprawne zarządzenie prezesa zarządu KGHM nakładające na załogę obowiązek informowania przełożonych o miejscu pobytu na planowanym urlopie wypoczynkowym. To podstawowe tematy, jakim było poświęcone rutynowe, wynikające z przepisów ZUZP dla pracowników KGHM…

Warto rozmawiać i rozumieć drugą stronę

„Poprawa dialogu społecznego i współpracy w Polsce” – to nazwa nowego programu finansowanego z Funduszy Norweskich. Nasz związek jest jego gospodarzem i głównym beneficjentem. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest promocja najlepszych praktyk budujących prawidłową współpracę między pracodawcami, pracownikami oraz stroną rządową w zakresie promowania uczciwych i godnych warunków zatrudnienia, rozwoju rynku pracy oraz integracji społecznej.…