Pismo do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie sytuacji w spółkach grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Prezentujemy poniżej stanowisko ZZPPM w stanowisko w sprawie sytuacji w spółkach grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.