Bez porozumienia

       Kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM, które odbyło się w dniu 04 lutego 2020 niestety zakończyło się fiaskiem. Propozycja Zarządu KGHM wzrostu stawek płac zasadniczych o 5% w sytuacji, gdy przepis § 76 ust. 3 ZUZP gwarantuje nam wzrost na poziomie 4,67% uznana została za mało poważną i znacząco odbiegającą od wspólnego stanowiska…