Miesięczne Archiwum: luty 2020

Komunikat ZZPPM

       Dziś podpisane zostało porozumienie pomiędzy zarządem KGHM Polska Miedź S.A. a związkami zawodowymi. Na jego mocy w 2020 roku stawki płac zasadniczych wzrosną o 6 procent na każdej kategorii. Ponad to: na wniosek ZZPPM wpisano do porozumienia gwarancje wzrostu w 2020 roku płacy ogółem na poziomie nie niższym niż 6 procent. Jest to szczególnie ważny…

Bez porozumienia

       Kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM, które odbyło się w dniu 04 lutego 2020 niestety zakończyło się fiaskiem. Propozycja Zarządu KGHM wzrostu stawek płac zasadniczych o 5% w sytuacji, gdy przepis § 76 ust. 3 ZUZP gwarantuje nam wzrost na poziomie 4,67% uznana została za mało poważną i znacząco odbiegającą od wspólnego stanowiska…