Miesięczne Archiwum: styczeń 2020

Komunikat z negocjacji płacowych

W dniu 22 stycznia b.r. strony ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczęły negocjacje w sprawie ustalenia nowej, wyższej wysokości wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych na 2020 rok. Negocjacje te będą kontynuowane, gdyż w sprawach zasadniczych stanowisko Zarządu KGHM znacznie odbiega od naszych postulatów. Zarząd KGHM odmówił dokonania jakichkolwiek zmian w zał. nr 11 do…