Oświadczenie ZZPPM ws. nagrody rocznej za 2019

Prezentujemy oświadczenie ZZPPM ws. nagrody rocznej za 2019