Spotkanie z Zarządem KGHM

20.08.2019 Prezydium ZZPPM oraz Przewodniczący Zakładowych Zarządów ZZPPM spotkali się z członkami Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz dyrektorami Centrali KGHM. Przedmiotem dyskusji były zgłaszane przez ZZPPM wnioski i postulaty dotyczące spraw pracowniczych oraz strategii rozwoju całej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. m.in.:-żądanie natychmiastowego rozwiązania problemu stale malejących wypłat z tytułu nagrody rocznej. -…