Miesięczne Archiwum: sierpień 2019

Wypłata zaliczki nagrody z zysku 30.08.2019 – komunikat

Zwołane w trybie nadzwyczajnym spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedz S.A. zakończyło się podpisaniem porozumienia na mocy którego pracownicy oddziałów KGHM uzyskają wyższą, 6% zaliczkową nagrodę za wypracowany zysk . Nagroda ta wypłacona zostanie w dniu 30 sierpnia b.r.. Dodatkowo na wniosek ZZPPM w porozumieniu tym umieszczony został zapis o podjęciu w trzeciej…

Spotkanie z Zarządem KGHM

20.08.2019 Prezydium ZZPPM oraz Przewodniczący Zakładowych Zarządów ZZPPM spotkali się z członkami Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz dyrektorami Centrali KGHM. Przedmiotem dyskusji były zgłaszane przez ZZPPM wnioski i postulaty dotyczące spraw pracowniczych oraz strategii rozwoju całej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. m.in.:-żądanie natychmiastowego rozwiązania problemu stale malejących wypłat z tytułu nagrody rocznej. -…

O planach na przyszłość i o bieżącej działalności – rozmowa z przewodniczącym ZZPPM ZG Polkowice-Sieroszowice Kamilem Buczkiem

W czerwcu podczas zebrania delegatów przegłosowany został wniosek o powierzeniu Tobie funkcji przewodniczącego ZZPPM Polkowice-Sieroszowice. Gratuluję wyboru i pytam o pierwsze wrażenia po objęciu steru władzy nad organizacją. Na początek chcę serdecznie podziękować wszystkim tym delegatom, którzy na mnie głosowali. Mam też nadzieję, że ci, którzy mieli przeciwne zdanie, szybko przekonają się do mojej osoby…

Czekamy na rzeczowe rozmowy

30 lipca w siedzibie zarządu KGHM odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP. Przez ponad trzy godziny wałkowana była lista oczekiwań pracowniczych dawno już zgłoszonych przez związki zawodowe. W żadnym stopniu nie przybliżyło to nas do wypracowania porozumienia. Również nie napawa optymizmem deklaracja pracodawcy, iż temat nagrody będzie mógł być przedmiotem rozmów z zarządem dopiero po…