Prace nad unijnym projektem zakończone

Spotkaniem w Maladze zakończyły się prace nad unijnym projektem pod nazwą „Promocja wzrostu zaufania i zapobieganie konfliktom pomiędzy partnerami społecznymi poprzez ich zaangażowanie w proces podejmowania decyzji”, którego liderem był ZZPPM. W projekcie, który był realizowany w okresie od grudnia 2017 r. do lipca 2019 r. oprócz naszej organizacji związkowej beneficjentami, współbeneficjentami lub partnerami były…