Spotkanie Prezydium ZZPPM z Zarządem KGHM


09 maja b.r. w siedzibie Centrali KGHM odbyło się spotkanie członków Prezydium ZZPPM z przedstawicielami Zarządu Spółki. O randze spotkania najlepiej świadczy fakt, iż najwyższe kierownictwo Polskiej Miedzi reprezentowane było aż przez dwoje wiceprezesów – Katarzynę Kreczmańską-Gigol odpowiedzialną za sprawy finansowe oraz Radosława Stacha zajmującego się sprawami produkcji. Towarzyszyła im dwójka dyrektorów- Magdalena Wróbel- Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Zdzisław Lopko-Dyrektor Departamentu Wynagradzania i Systemów Motywacyjnych.

W tak kompetentnym gronie była więc okazja do rzeczowej rozmowy między innymi: na temat budowy niezbędnych szybów i wyrobisk poziomych w kopalniach, narastającego problemu przekroczeń w wielu wyrobiskach górniczych dopuszczalnych norm warunków klimatycznych, koniecznej weryfikacji organizacji i czasu pracy części górniczej Polskiej Miedzi oraz efektywnej gospodarki złożem.

W trakcie dyskusji poruszono też problematykę stale rosnącego zadłużenia firmy, niebezpieczeństwo utraty jej i spółek zależnych płynności finansowej oraz wciąż obowiązującego podatku od wydobycia niektórych kopalin. W istotny sposób wpływa on bowiem na spadek wynagrodzeń pracowniczych i w związku z tym najwyższa pora zmienić zasady naliczania nagrody rocznej. Temat ten będzie przedmiotem naszych dalszych rozmów podczas czerwcowego spotkania stron ZUZP- tak by wprowadzone zmiany wpłynęły na wzrost tej nagrody w rozliczeniu roku 2019.

Rozmowa z Zarządem KGHM dotyczyła też stale pogarszającej się sytuacji wielu spółek Grupy Kapitałowej oraz nierównego traktowania partnerów społecznych przez niektórych pracodawców. Niechlubnymi przykładami są KGHM Zanam oraz Pol-Miedź Trans. Jak podkreślił Ryszard Zbrzyzny jest to czynnik, który w istotny sposób pogarsza atmosferę pracy, generuje niepotrzebne konflikty oraz może stanowić podstawę do kolejnych skarg zgłaszanych przez Związek do Państwowej Inspekcji Pracy.

Po raz kolejny zgłosiliśmy konieczność ujednolicenia zasad negocjacji wzrostu wynagrodzeń na kolejne lata w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM na wzór zasad, które obowiązują w ZUZP dla Pracowników KGHM. Chodzi tutaj o wprowadzenie mechanizmu wzrostu płac na wypadek braku porozumienia na poziomie 80 procent wzrostu wynagrodzeń w sferze przedsiębiorstw w roku poprzedzającym w Polsce. 

Ze strony Prezydium ZZPPM, podczas spotkania padł też wniosek o wykonanie analizy przyznawanych w poszczególnych zakładach przeszeregowań oraz o rozszerzenie stosowania paragrafu 34 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w odniesieniu do strażaków JRGH zatrudnionych w systemie 24/48 (chodzi tutaj o wprowadzenie dodatków podobnych jak w czterobrygadowej organizacji pracy).

Poruszono też sprawę koniecznej weryfikacji i poprawy funkcjonowania Abonamentu Medycznego przysługującego pracownikom Polskiej Miedzi oraz zakresu usług jakie są nim objęte. Podobnej weryfikacji i doskonalenia wymagają usługi MCZ z zakresu Medycyny Pracy, przed którą stoją wyzwania wynikające z coraz częściej występujących bardzo trudnych warunkach pracy.  Przy tej okazji ze strony Zarządu KGHM padła deklaracja, iż w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie z władzami MCZ i szeroką reprezentacją związkową.

Zaapelowaliśmy także o doprowadzenie do normalności w Z.G. Polkowice- Sieroszowice zasad podziału ZFŚS, gdzie łamiąc obowiązujące w tym zakresie prawo wyeliminowano część organizacji związkowych z tego podziału. Sprawa może znaleźć swój finał w PIP.

Za super pilną sprawę, wymagającą także interwencji Zarządu KGHM oceniono zapowiedziany spór zbiorowy w Zakładzie Hydrotechnicznym. Uznaliśmy wspólnie, że należałoby jak najszybciej doprowadzić do podpisania stosownego porozumienia pomiędzy stronami tego jeszcze nierozpoczętego sporu.

Bardziej szczegółową relację z tego spotkania zamieścimy w najbliższym wydaniu naszej gazety „ZWIĄZKOWIEC” – zapraszamy do lektury.


Może Ci się również spodoba