Odbyła się Rada ZZPPM

27 marca odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady ZZPPM. Wiodącymi punktami programu spotkania była ocena funkcjonowania Abonamentu Medycznego MCZ oraz omówienie aktualnej sytuacji w Grupie Kapitałowej KGHM i określenie ewentualnych zagrożeń mogących ograniczyć potencjał rozwojowy Polskiej Miedzi. Z uwagi na zakres tematyczny, zaproszenia do wzięcia udziału w obradach wysłane zostały zarówno do władz…