Wygrana walka

Zarządy Spółek Grupy Kapitałowej KGHM na mocy decyzji właścicielskiej zostały zobowiązane do podjęcia działań w celu wdrożenia PPE do 31 grudnia 2018 roku.

Wsłuchując się w głosy przedstawicieli pracowników, zarząd Polskiej Miedzi podjął decyzję o wprowadzeniu Pracowniczego Programu Emerytalnego w krajowych spółkach Grupy Kapitałowej. Przeprowadziliśmy analizę skutków jego uruchomienia w podmiotach zależnych. Mimo dodatkowych kosztów, jestem przekonany, że dzięki temu budujemy lepszą przyszłość zarówno Grupy jak i jej największego potencjału, czyli załogi Polskiej Miedzipoinformował opinię publiczną 18 maja na stronie internetowej spółki Rafał Pawełczak, prezes zarządu oraz wiceprezes ds. rozwoju KGHM.
  Oświadczenie to jest ostatnim rozdziałem dwudziestoletniej walki ZZPPM o objęcie wszystkich pracowników Polskiej Miedzi dodatkowym ubezpieczeniem emerytalnym.
 By maksymalnie przyspieszyć formalnoprawną procedurę wdrażania PPE przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny zaproponował zarządowi KGHM zorganizowanie w dniu 23 maja spotkania uzgodnieniowego celem podpisania jednej umowy międzyzakładowej o utworzeniu PPE dla wszystkich spółek.


List gratulacyjny Ryszarda Zbrzyznego, przewodniczącego ZZPPM do Prezesa Zarządu KGHM, Rafała Pawełczaka.  

         W dniu 17 sierpnia 2017 r., a więc ponad 10 miesięcy temu Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego podpisał z ówczesnym Zarządem KGHM Polska Miedz S.A. porozumienie kończące spór zbiorowy.
W sporze tym żądaliśmy m.in. wprowadzenia w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Pracowniczego Programu Emerytalnego.
W porozumieniu tym Zarząd KGHM zgodził się z naszą oceną, że PPE stanowi ogromną wartość dla pracowników i firmy i zadeklarował wprowadzenie PPE w spółkach zależnych do końca 2018 roku.

         Ostatnią przeszkodą we wprowadzaniu PPE w Grupie Kapitałowej KGHM był oportunizm, brak zrozumienia i zainteresowania tą sprawą niektórych działaczy NSZZ „S’’, tak ze szczebla zakładowego jak ponadzakładowego.
To bardzo odwlekało wprowadzanie PPE w spółkach. Są to opóźnienia znaczące i nie do odrobienia. Pracownicy przez to stracili po wiele tysięcy złotych, które mogłyby już pracować na ich indywidualnych kontach. Nie można bowiem, zgodnie z ustawą o PPE utworzyć tego Programu bez umowy zakładowej bądź ponadzakładowej zawieranej przez pracodawcę
z reprezentacją pracowników.

Gdyby nie to, to PPE w spółkach już dawno by funkcjonował.

Tym bardziej gratulujemy Prezesowi KGHM skuteczności w przekonywaniu niektórych prominentnych działaczy NSZZ „S” co do konieczności wprowadzenia w spółkach GK KGHM Pracowniczego Programu Emerytalnego. Tym samym wydaje się, że usunięta została ostatnia przeszkoda w realizacji naszego postulatu wprowadzenia PPE w spółkach GK KGHM.

Przy okazji dziękujemy za zachowanie ciągłości w zarządzaniu firmą i dotrzymanie porozumienia zawartego przez poprzedni Zarząd KGHM z ZZPPM.Celem przyśpieszenia, już bardzo opóźnionego procesu,  wprowadzania PPE w spółkach GK KGHM proponujemy zawarcie jednej umowy międzyzakładowej o utworzeniu PPE dla wszystkich spółek. Model taki opisany jest w art. 15 ustawy o PPE. Zgoda na takie procedowanie daje realną szansę na szybką rejestrację umowy międzyzakładowej w odpowiednim organie nadzoru i umożliwi pracownikom spółek przystępowanie do PPE w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Deklarujemy wszelką współpracę w tym zakresie. Proponujemy także uzgodnieniowe spotkanie w tej sprawie w środę 23 maja br.
         W imieniu ZZPPM jeszcze raz serdecznie gratuluję skuteczności w przekonywaniu osób bardzo trudnych do przekonania oraz dziękuję za realizację naszego porozumienia i dotrzymanie zasady ciągłości zarządzania.

 

Z poważaniem

Przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego

Ryszard Zbrzyzny


 

 

Może Ci się również spodoba