Rocznica odkrycia pokładów rudy miedzi

Rocznica odkrycia przez Jana Wżykowskiego pokładów rudy miedzi 23 marca 1957 r. w otworze Sieroszowice IG 1 nawiercono warstwę skał o miąższości 1,96 m o średniej zawartości miedzi 1,5%. Już w 1959 r. została opracowana pierwsza dokumentacja geologiczna złoża Lubin-Sieroszowice, w której na powierzchni 175 km2 udokumentowano 19,3 mln ton miedzi. Dało to początek szybkiemu…

Nasze postulaty!

Zbliża się termin spotkania stron ZUZP da Pracowników KGHM Polska Miedz S.A wynikający z treści porozumienia zawartego w dniu 28 stycznia b.r. na spotkanie to pozwalamy sobie zgłosić ponownie znane stronom postulaty a także propozycje dotyczące dodatkowego wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku, rekompensujące istotne obniżenie płacy realnej poprzez postępująca inflacje.

Pismo ws. 65. rocznicy odkrycia złoża

23 marca br. przypada 65. rocznica odkrycia złoża rud miedzi. To w tym dniu w 1957 r., dokonano historycznego odwiertu w okolicach wsi Sieroszowice.Zapeszamy do wspólnego uczczenia tego historycznego wydarzenia.