Spotkanie stron ZUZP

Bez przełomu8 września odbyło się rutynowe spotkanie stron ZUZP. Agenda obrad oparta była na omówieniu postulatów zgłaszanych przez związki zawodowe oraz propozycjach pracodawcy. W wyniku dwugodzinnej dyskusji udało się dojść do porozumienia jedynie w sprawach formalnych. Np. zaktualizowania w treści Układu Zbiorowego adresu Oddziału COPI oraz podwyższenia o jedną kategorią podstawy naliczania dodatków za pracę…

Kolejny spór zbiorowy zakończony naszym sukcesem

12 lipca w Centrozłomie podpisano zostało porozumienie kończące wszczęty w spółce 11 maja spór zbiorowy. Pracodawca zobowiązał się do wypłaty załodze do 15 sierpnia 15 proc wynagrodzenia zasadniczego brutto w formie nagrody za zysk osiągnięty przez firmę w ubiegłym roku . Uzgodniono również iż załoga, już przy wypłatach za sierpień otrzyma podwyżki w wysokości średnio…

Minowa Ksante. Wygrany spór zbiorowy.

Walka trwała ponad dwa miesiące , najważniejsze jednak , że zakończyła się naszym zwycięstwem. 8 lipca ZZPPM Minova Ksante doprowadził do podpisania przez pracodawcę porozumienia kończącego w spółce spór zbiorowy. Na mocy tego dokumentu wszyscy pracownicy otrzymają wypłatę kompensującą inflację w wysokości 8000 złotych brutto . Kwota ta zostanie przekazana na konta pracownicze w dwóch…

Nowe władze w kadencji 2022 – 2026

1 lipca, po zakończonym dzień wcześniej zebraniu sprawozdawczo- wyborczym podsumowującym VII kadencję i wyborze przewodniczącego Rada ZZPPM wybrała skład prezydium związku oraz skład komisji rewizyjnej Prezydium ZZPPM. Nowe władze ZZPM VIII kadencji 1. Ryszard Zbrzyzny - przewodniczący 2. Kamil Buczek( ZZPPM PS)- wiceprzewodniczący 3. Władysław Choma (M ZZPPM ZG Rudna , ZG Lubin, JRGH) 4.…