Ryszard Zbrzyzny odznaczony

Twa X Kongres OPZZ, którego głównym punktem będzie wybór nowego przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Jednak przed głosowaniem przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny został uhonorowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dude za zasługi w działalności społecznej i związkowej Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Jest to jest drugie pod względem starszeństwa polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego),…

Gdy strach zabiera wolność

Po długiej i beznadziejnej walce o zabezpieczenie energetyczne Polaków przed nadchodzącą zimą rząd postanowił zmienić taktykę. Teraz jesienny chłód i zimowe mrozy zwalczane będą nie węglem i gazem, ale ustawą o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Nazwa ustawy pozornie brzmi niegroźnie. Wręcz może działać uspokajająco na nasze nerwy. Mocno już zszargane dwuletnią epidemią…

Nasz człowiek w OPZZ

27 września, podczas pierwszego posiedzenia nowej kadencji Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego ponownie wybrano kolegę Andrzeja Otrębę na przewodniczącego Rady. Funkcje wiceprzewodniczących powierzono: Mirosławie Chodubskiej, Krzysztofowi Ratajkowi, Krystianowi Wieszczecińskiemu Z satysfakcją informujemy, że do Prezydium Rady, powołano jednogłośnie w wyborach tajnych, wiceprzewodniczącego ZZPPM i przewodniczącego ZZPPM ZH, Waldemara Dziarmagę. Gratulujemy i jesteśmy przekonani że nasz kolega…

Spotkanie stron ZUZP

Bez przełomu8 września odbyło się rutynowe spotkanie stron ZUZP. Agenda obrad oparta była na omówieniu postulatów zgłaszanych przez związki zawodowe oraz propozycjach pracodawcy. W wyniku dwugodzinnej dyskusji udało się dojść do porozumienia jedynie w sprawach formalnych. Np. zaktualizowania w treści Układu Zbiorowego adresu Oddziału COPI oraz podwyższenia o jedną kategorią podstawy naliczania dodatków za pracę…